Kinh tế nông thôn là một trang Blog chuyên cung cấp những thông tin bổ ích về các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Và đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sức khỏe của mọi người, dưới góc nhìn của các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu trong từng lĩnh vực.

Tầm nhìn

Được phục hồi và xây dựng lại từ tháng 6/2019, chúng tôi đang tích cực định hưỡng, lên kế hoạch xây dựng website https://kinhtenongthon.com.vn cung cấp những kiến thức đa chiều, đa lĩnh vực phục vụ cho nhiều tầng lớp và đối tượng người dân trong xã hội.

Sứ mệnh

“Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho toàn thể người Việt Nam”

Giá trị cốt lõi

TÍN – NHÂN – TÂM

TÍN

  • Kinh tế nông thôn đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình.
  • Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình.

NHÂN

  • Kinh tế nông thôn luôn coi trọng nhân viên như là tài sản quý giá nhất; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; thực hành các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả CBNV.

TÂM

  • Kinh tế nông thôn đặt chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng trong mọi công việc. Chúng ta thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.
  • Kinh tế nông thôn coi trọng toàn thể bạn đọc và luôn lấy bạn đọc làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của bạn đọc lên hàng đầu; nỗ lực mang đến cho bạn đọc những sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo nhất; coi sự hài lòng của bạn đọc là thước đo thành công.
  • Chúng tôi chăm sóc bạn đọc bằng sự tự nguyện; hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng.

Website là trang thông tin truyền thông nội bộ. Các bài viết trên trang chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị..