Chúng tôi hiểu về sự quan tâm của bạn đến các thông tin cá nhân của mình. Chính vị vậy, bài viết này chúng tôi sẽ cho bạn biết thông tin cá nhân của bạn được thu thập như thế nào và nó được sử dụng để làm gì.

Những thông tin cá nhân nào được chúng tôi thu thập

Khi bạn sử dụng trang web kinhtenongthon.com.vn, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin như sau:

Thông tin dịch vụ và thiết bị

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web, Kinhtenongthon sẽ tự động thu thập và lưu trữ trong máy chủ của những thông tin từ trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn như địa chỉ IP, kiểu thiết bị, thông tin hệ điều hành, thông tin trình duyệt, cookie và thông tin về nội dung bạn đã xem và các hành động mà bạn đã thực hiện.

Cookies và các công nghệ theo dõi khác

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi nhờ vào các đoạn mã được gắn trên website của chúng tôi. Điều này sẽ giúp thu thập các thông tin như ở trên.

Thông tin của bạn được sử dụng để làm gì

Thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Cung cấp và cỉa thiện trang web của chúng tôi phù hợp với bạn hơn
  • Nhận phản hồi của bạn
  • Trả lời những thắc mắc mà bạn đang gặp phải
  • Để thống kê và phần tích xu hướng và hành vi của người dùng
  • Cung cấp những thông tin phù hợp với bạn nhất. Bao gồm sở thích cá nhân và nhân khẩu học
  • Để phát hiện và bảo vệ trang web khỏi những mối đe dọa
  • Để phát hiện những vấn đề và lỗi trên website của chúng tôi
  • Để nghiên cứu và đo lường

Ngoài ra, kinhtenongthon có thể sử dụng thông tin cá nhân về bạn cho các mục đích khác được tiết lộ cho bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin và / hoặc với sự đồng ý của bạn.

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kì bên nào khác.

Cách thông tin của bạn được bảo mật và giữ lại

Chúng tôi sẽ thực hiện các phương pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn. Bất chấp những nỗ lực bảo mật của Kinhtenongthon, luôn có những tiềm ẩn những rủi ro trong quá trình bảo mật thông tin của bạn. Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân trên website này, chúng tôi sẽ mã hóa việc truyền thông tin đó hoặc sử dụng công nghệ kết nối SSL để kết nối an toàn.

Lựa chọn và quyền của bạn

Cập nhật / xóa thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình được Kinhtenongthon sử dụng như các điều khoản mà chúng tôi kể trên. Bạn có thể gửi email cho chúng tôi. Thông tin của bạn sẽ được hỗ trợ xóa đi.

Thay đổi về chính sách bảo mật này

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách bảo mật này của chúng tôi bất cứ lúc nào và mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi thông báo trên website. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo trên Trang web Kinhtenongthon hoặc qua email cho người dùng đã đăng ký của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được thực hiện đối với Chính sách bảo mật này, bạn đồng ý với các thay đổi đó. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại Chính sách bảo mật này để biết thông tin mới nhất về quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Chính sách này, chúng tôi yêu cầu bạn không sử dụng website của chúng tôi.