Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) 56 nằm hình thành và phát triển

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy viết tắt là PCCC hay T34 là một đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Trách nhiệm của Đại học PCCC là đào tạo cán bộ phòng cháy, chữa cháy trình độ Đại học và sau Đại học về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; nghiên cứu khoa học về phòng cháy và chữa cháy phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Lịch sử hình thành đại học PCCC

Tháng 9/1963 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 1226/CA-QĐ “Về việc thành lập Tổ Giáo dục Phòng cháy chữa cháy” trực thuộc Khoa Nghiệp vụ II – Trường Công an Trung ương.

Ngày 30/12/1965 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 154/CA-QĐ “Về việc thành lập Phân hiệu Cảnh sát nhân dân”, trong đó có “Khoa Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy” (Phiên hiệu là Khoa 56).

Ngày 20/7/1971 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 1099/CA-QĐ, “Về việc thành lập Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy”.

Ngày 2/9/1976 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 5062 – NV/QĐ “Về việc tách Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và thành lập Trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy”. Tổ chức bộ máy của trường Hạ sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy gồm có 09 đơn vị (6 khoa, 3 phòng). Ban Giám hiệu có 3 đồng chí, 01 Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng giúp việc. Nhiệm vụ: Căn cứ vào đường lối phương châm giáo dục của Đảng, mục tiêu, kế hoạch đào tạo của Ngành, nghiên cứu tổ chức thực hiện việc đào tạo Hạ sĩ quan cảnh sát PCCC và bổ túc sĩ quan PCCC đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC của Ngành. Địa điểm tại xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 25/9/1976 nhà trường tổ chức chiêu sinh Khóa K1 – Hệ Trung cấp Phòng cháy chữa cháy đầu tiên. Tổng số 144 học viên. Thời gian học 3 năm.

đại học pccc

Ngày 19/6/1984 Chủ tịch Hội đông Bộ trưởng ký Quyết định số 90 QĐ/HĐBT “Về việc thành lập 9 trường Cao đẳng” trực thuộc Bộ Nội vụ, trong đó có Trường Cao đẳng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Ngày 06/11/1984 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng ký Quyết định số 2825/QĐ-BNV về việc nâng trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy trực thuộc Tổng cục Cảnh sát nhân dân. Tổ chức bộ máy: Gồm Ban Giám hiệu do Hiệu trưởng phụ trách và 2 Phó Hiệu trưởng giúp việc trực thuộc Ban Giám hiệu có 09 đơn vị: 04 Bộ môn, 1 Khoa, 3 Phòng và 1 Tổ. Nhiệm vụ: Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thực hành có trình độ đại học và tiếp tục đào tạo Hệ trung học PCCC với quy mô 600 học viên. Địa điểm tại xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 25/9/1984 nhà trường tổ chức chiêu sinh Khóa D1 – Hệ Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy đầu tiên. Tổng số 27 học viên. Thời gian học 4 năm.

Ngày 14/10/1999 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 203/1999/QĐ-TTg “Về việc thành lập Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy” trên cơ sở Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy.

Ngày 25/2/2000 Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương ký Quyết định số 171/2000/QĐ-BCA (X13) về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Đại học PCCC. Trường Đại học PCCC có quy mô đào tạo 1000 học viên. Địa điểm tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tổ chức bộ máy gồm 12 đơn vị (6 bộ môn, 5 phòng, 1 trung tâm). Nhiệm vụ: Đào tạo cán bộ có trình độ đại học và các trình độ thấp hơn về PCCC; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác PCCC trong công an và các ngành, đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội theo quy chế văn bằng của Nhà nước; Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật về PCCC tham gia chữa cháy khi được Bộ trưng dụng; Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo bồi dưỡng cán bộ Nghiên cứu khoa học công nghệ về PCCC.

Ngày 25/9/2000 nhà trường tổ chức chiêu sinh và đào tạo Khóa Đại học Phòng cháy chữa cháy đầu tiên tổng số 93 học viên. Thời gian học 5 năm. Ngày 19/12/2007 Thủ tướng Chính phủ ký Văn bản số 1959/TTg-KG giao cho Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học đối với các đối tượng người học ngoài ngành Công an và Quân đội. Ngày 14/11/2008 nhà trường tổ chức chiêu sinh khóa Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ ngoài ngành Công an đầu tiên. Tổng số 34 học viên. Thời gian đào tạo 5 năm.

Ngày 27/10/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 4854/2010/QĐ-BGD&ĐT cho phép nhà trường đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn, cứu hộ. Từ năm học 2014-2015, Trường đào tạo Hệ đại học với thời gian 4 năm với trình độ kỹ sư PCCC, có 4 chuyên ngành cơ bản: An toàn PCCC, Chỉ huy chữa cháy, Quản lý phương tiện – thiết bị PCCC và Cứu nạn cứu hộ. Tính đến tháng 10/2018 nhà trường có 26 đơn vị (gồm có 4 khoa, 6 bộ môn, 10 phòng, 4 trung tâm, 1 tạp chí và 1 Ban Quản lý dự án)[2]. Nhà trường đã tuyển sinh đào tạo mới học viên khóa D34 hệ Công an với 3 chuyên ngành là: An toàn PCCC, Chỉ huy chũa cháy và Cứu hộ cứu nạn. Các khóa đang học hiện nay có D34 (A, B, C), D33 (A, B, C, D), D32 (A, B, C, D, E), D31 (A, B, C, D, E).

Thành tích

  • 01 Huân chương Quân công hạng Nhất
  • 02 Huân chương Quân công hạng Nhì[

Quy hoạch trường Đại học PCCC

Hội nghị đã diễn ra công khai, trang trọng với sự hiện diện của các bên liên quan gồm Chủ đầu tư là trường ĐH PCCC, đơn vị tư vấn thiết kế – Công ty Kiến trúc Việt Pháp, các sở công an, xây dựng, UBND Tiên Du cùng đại diện các trưởng thôn, lãnh đạo xã Việt Đoàn nơi có đất xây dựng dự án.

Dự án xây mới trường Đại học PCCC tại Bắc Ninh là dự án quan trọng, cấp thiết, thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về di dời các trường đại học ra khỏi nội thành Hà Nội và đúng phê duyệt tại Quyết định 969/QĐ-BCA-H41 của Bộ Công an cũng như các QĐ của tỉnh Bắc Ninh. Dự án có diện tích gần 46,5ha với tổng kinh phí gần 1.300 tỷ đồng và quy mô đào tạo lên tới 3.000 học sinh vào năm 2015 và khoảng 7.000 học sinh vào năm 2020.

Theo trình bày của đại diện phía Công ty Kiến trúc Việt Pháp: Dự án trường ĐH PCCC tại Bắc Ninh sau khi hoàn thành sẽ là một cơ sở lí tưởng với đầy đủ các cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy, huấn luyện, tập huấn, sinh hoạt của các cán bộ, chiến sĩ trong trường như nhà hiệu bộ 16 tầng, giảng đường 9 tầng, khu kí túc 5 tầng, khu thực hành, sân bóng…

Sau khi nghe trình bày quy hoạch chị tiết xây dựng trường ĐH PCCC tỷ lệ 1/500, đại diện xã Việt Đoàn – nơi có đất bị thu hồi làm dự án, ông Trần Văn Chức, Chủ tịch xã cho rằng: Dự án là chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước, được nhân dân trong xã nhiệt tình ủng hộ. Hiện, Việt Đoàn có 3 thôn nằm trong khu quy hoạch là Niêm Ất, Long Văn và Đại Tảo. Chúng tôi sẽ vận động người dân tích cực giao đất cho Nhà nước để dự án sớm triển khai theo đúng tiến độ. Đồng thời công khai, công bố rộng rãi bản quy hoạch chi tiết này cũng như những thông tin về dự án xuống từng thôn để người dân nắm rõ.

Đại diện chủ đầu tư, Đại tá, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Cẩn cho biết: Với cơ sở chật hẹp như hiện nay của trường PCCC, việc di dời đến địa điểm mới là việc làm cần thiết, là nhu cầu cấp bách và đồng thời thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Thêm vào đó, Bắc Ninh lại là vùng đất học đã được khẳng định qua lịch sử. Bởi vậy, việc trường PCCC xây dựng tại Bắc Ninh là đúng đắn.

Chúng tôi hy vọng sẽ được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân nơi đây. Cùng với quyết tâm của nhà trường, chúng tôi hứa sẽ đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ trước năm 2015 đúng theo QĐ của Bộ Công an.

Update lần cuối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *