Xây dựng mạng lưới phóng viên thường trú tại Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau

Thứ tư, ngày 9 tháng 12 năm 2015 | 16:0

KTNT - Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn vừa giao ông Nguyễn Thái Đào, phụ trách Văn phòng Đại diện tại TP. Cần Thơ, tổ chức xây dựng mạng lưới phóng viên thường trú tại các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Nhằm mở rộng địa bàn hoạt động, cung cấp thông tin kịp thời cho bạn đọc, Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn vừa giao ông Nguyễn Thái Đào, phụ trách Văn phòng Đại diện tại TP. Cần Thơ, tổ chức xây dựng mạng lưới phóng viên thường trú tại các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau từ ngày 10/12/2015.

Đồng thời yêu cầu ông Đào sớm kiện toàn bộ máy nhân sự của Văn phòng Đại diện tại TP. Cần Thơ và mạng lưới phóng viên thường trú tại Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau để thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quy chế hoạt động ban hành theo quyết định thành lập Văn phòng và phóng viên thường trú.

Kinh tế nông thôn

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích

Giới thiệu