Hỗ trợ phụ nữ giải quyết một số vấn đề xã hội

09:06 | 03/07/2017

KTNT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”.

Phóng sự - Ký sự

Giáo dục

Xã hội từ thiện

Hướng nghiệp - Dạy nghề