Chính phủ sẽ đối thoại với nông dân để tìm ra lối đi, cách làm mới

09:37 | 18/11/2017

KTNT - “Tới đây, Chính phủ phối hợp với Hội nông dân để có cuộc đối thoại với nông dân Việt Nam để tìm ra những lối đi, cách làm mới ở nông thôn hiện nay”.