Cà phê Việt Nam – Đẳng cấp đã được khẳng định

08:49 | 04/03/2017

Theo các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, thắng lợi của cà phê Việt Nam năm 2016 không chỉ ở sản lượng và giá trị mà còn ở đẳng cấp.