Hồ tiêu Việt Nam, làm sao giữ “ngôi vương”?: Hướng đến chuỗi sản xuất và cung ứng an toàn

01:53 | 21/11/2016

KTNT - Áp dụng các mô hình sản xuất bền vững, hướng đến chuỗi sản xuất và cung ứng an toàn là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị ngành tiêu.