Tăng trưởng nông nghiệp: Tập trung các mặt hàng có dư địa lớn

01:13 | 07/10/2016

Ngành nông nghiệp sẽ tập trung vào các mặt hàng có dư địa lớn như chăn nuôi, thủy sản, rau quả và cây công nghiệp.