Tôm Việt hướng đến thị trường 7 tỷ người ăn

10:57 | 16/08/2016

KTNT - Con tôm có một thị trường rất rộng tới 7 tỷ người trên thế giới. Trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, chúng ta có cơ hội biến thách thức thành lợi thế.