Báo Kinh tế nông thôn giới thiệu một số văn bản mới nổi bật từ ngày 06 - 12/02/2017

08:26 | 16/02/2017

KTNT - Bổ sung thêm hình thức hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh; quy định đối với cho vay tiêu dùng tại công ty tài chính; các hình thức khai thác và sử dụng CSDLQG về xử lý VPHC; mức chi ăn giữa ca cho NLĐ tại Quỹ Phát triển doanh nghiệp.