09 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ đầu tháng 7/2017

12:25 | 30/06/2017

KTNT - Từ ngày 01 - 10/7/2017, nhiều chính sách mới về lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

Liên kết hữu ích