Đã hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội 2014

10:20 | 08/12/2016

KTNT - Để quý bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và áp dụng Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Báo Kinh tế nông thôn xin giới thiệu Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm xã hội 2014 (những quy định mới nhất).