4 tin vui cho cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 9/2017

08:35 | 10/08/2017

KTNT - Trong tháng 09/2017, nhiều chính sách có lợi cho cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

Liên kết hữu ích