Chính sách Thuế - Phí - Lệ phí có hiệu lực từ tháng 02/2017

08:13 | 02/02/2017

KTNT - (25/01/2017) Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam