Tiếp tục miễn thị thực có thời hạn đối với công dân 05 nước

08:24 | 15/06/2017

KTNT - Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 09/6/2017 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017.