Từ ngày 01/01/2018, không giao cấu vẫn phạm tội hiếp dâm

02:58 | 20/07/2017

KTNT - Đây là quy định mới đáng chú ý tại Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.