Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường Nghệ An: Nâng cao năng lực phục vụ phát triển bền vững

Thứ năm, ngày 19 tháng 1 năm 2017 | 13:35

KTNT - Ngày 01/9/2016, Văn phòng Công nhận chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã ban hành Quyết định số 400.2016/QĐ-VPCNCL về việc công nhận phòng thí nghiệm: Phòng Quan trắc môi trường thuộc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường Nghệ An phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 với số hiệu VILAS 951.

Cán bộ trung tâm phân tích các mẫu tại phòng thí nghiệm.

Chứng chỉ công nhận Phòng Quan trắc môi trường đã được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 với 17 phép thử quan trắc tại hiện trường của các thành phần môi trường không khí xung quanh và môi trường nước mặt, nước ngầm, nước thải, nước đầm phá, nước biển, nước mưa gồm: xác định tiếng ồn, hàm lượng bụi, đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, độ rung, hướng và tốc độ gió; xác định pH, DO, EC, nhiệt độ, độ mặn, TDS, độ đục. Chứng chỉ công nhận VILAS 951 đã tiếp tục góp phần khẳng định và nâng cao năng lực trong hoạt động quan trắc hiện trường của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường Nghệ An.

Với đội ngũ cán bộ trẻ, trình độ chuyên môn cao, cùng sự quan tâm của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các đơn vị, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường Nghệ An luôn nỗ lực hết mình trong việc thực hiện chương trình giám sát môi trường và quan trắc chất lượng nước biển tại Nghệ An liên quan đến vụ việc hải sản chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung, thực hiện nhiệm vụ quan trắc giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại khu vực Cửa Lò, Cửa Hội… Năm 2016, trung tâm đã hoàn thành 4 đợt quan trắc theo kế hoạch đã được duyệt và tiếp tục triển khai việc lưu giữ tài liệu, dữ liệu quan trắc để đảm bảo tính liên tục.

Theo đó, từ ngày 27/4/2016 đến 14/9/2016, đã thực hiện 43 đợt quan trắc với 87 mẫu nước biển ven bờ và 4 mẫu trầm tích biển. Trung tâm cũng đã phối hợp kịp thời với các cơ quan hữu quan thực hiện việc quan trắc và phân tích môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh khi có yêu cầu và có kết quả chính xác để các cơ quan có liên quan trả lời và giải quyết. Cụ thể, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường xác minh ô nhiễm môi trường tại 28 cơ sở với 42 mẫu nước, 7 mẫu khí, 30 mẫu đất và 1 mẫu bùn thải; Phòng Nước, biển và hải đảo lấy mẫu đánh giá chất lượng nước tại 1 cơ sở với 2 mẫu nước. Phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An xác minh ô nhiễm môi trường tại 7 cơ sở với 7 mẫu nước, 1 mẫu khí. Hoàn thiện kế hoạch và dự toán hoạt động giám sát chất lượng nước cấp đầu vào của các nhà máy cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh trình Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thẩm định. Triển khai thực hiện kế hoạch quan trắc, xác định cụ thể mức độ và phạm vi khu vực ô nhiễm khu vực bãi rác Đông Vinh, hiện đã bàn giao kết quả cho UBND TP.Vinh. Triển khai lấy mẫu môi trường xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, hiện đã bàn giao báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động bảo đảm chất lượng và quản lý chất lượng, quản lý kỹ thuật trong quan trắc môi trường được Trung tâm triển khai nghiêm túc cho tất cả các hoạt động quan trắc tại hiện trường và phân tích tại phòng thí nghiệm từ khâu chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, hóa chất; lấy, bảo quản, vận chuyển và phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm. Chất lượng hoạt động quan trắc hiện trường và phân tích tại phòng thí nghiệm ngày càng chính xác, tin cậy.

Thực hiện “Đề án chuyển đổi đơn vị tự chủ khoa học và công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP” và để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, thời gian qua, Trung tâm quan tâm, đầu tư phát triển dịch vụ quan trắc môi trường, tư vấn bảo vệ môi trường.

Quản lý theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2005, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường Nghệ An luôn phấn đấu cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng, độ tin cậy cao, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đảm bảo đủ nội lực trên con đường hội nhập quốc tế.

VPNA

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích