Chi bộ HLV Việt Nam tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết TW 05

02:46 | 18/08/2017

KTNT - Ngày 18/8, Chi bộ Hội Làm vườn Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết TW 05, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho các đảng viên trực thuộc Hội.