Mong đợi của cử tri sẽ được bàn thảo

01:56 | 21/10/2016

KTNT - Tuy là kỳ họp thứ hai nhưng lại là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV bàn nhiều, bàn sâu những vấn đề thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

 • Cùng khát khao, cùng hành động

  02:07 | 14/10/2016

  KTNT - Chúng ta phải làm hết sức mình để các doanh nghiệp Việt Nam có thể lớn mạnh trên sân nhà, vươn ra thế giới và thành công...

 • Tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo bền vững

  02:37 | 07/10/2016

  KTNT - Trong hơn 30 năm đất nước thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo và chỉ đạo, Việt Nam ta đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức để xây dựng lại đất nước sau hơn 30 năm bị chiến tranh tàn phá.

 • Để chính sách thực sự hỗ trợ phát triển: Lắng nghe và thay đổi

  02:07 | 30/09/2016

  KTNT - Lắng nghe để thấu hiểu và cùng chia sẻ là cách tốt nhất để có được lời giải của bài toán phát triển một cách tối ưu mà các bên cùng vui vì đều hoàn thành trách nhiệm của mình một cách tốt nhất.

 • Để rau quả thực sự là mũi nhọn

  03:10 | 23/09/2016

  KTNT - 8 tháng đầu năm 2016, ngành rau quả xuất siêu trên 1 tỷ USD, có thể đạt 2,5-2,6 tỷ USD trong năm 2016, vượt gạo về kim ngạch.

 • Hướng đến công bằng, khách quan, giảm áp lực và tiết kiệm

  02:06 | 16/09/2016

  KTNT - Với định hướng tiếp tục hoàn thiện kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra Dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017.

 • Để dân tộc và đất nước vẻ vang

  01:57 | 09/09/2016

  KTNT - Đảng ta luôn khẳng định “giáo dục là quốc sách hàng đầu” và luôn đặc biệt quan tâm đến việc học tập của các thế hệ.

 • Bài học Cách mạng Tháng Tám cho hành trình hôm nay và tương lai

  02:30 | 01/09/2016

  KTNT - Cách đây 71 năm, chỉ trong chục ngày mùa thu Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự lựa chọn thời điểm, tận dụng thời cơ và chỉ đạo sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu người Việt Nam vừa đói vừa thất học, bị bần cùng đến chết đói hàng triệu người đã tay nắm chặt tay, cùng đứng lên với tinh thần quật khởi, khí thế dời non lấp biển và chung ý chí phá tan xiềng xích nô lệ, đã đem đến bước ngoặc vĩ đại của dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới.

 • Xây dựng nông thôn mới: Phải vững cả bốn trụ

  01:50 | 26/08/2016

  KTNT - XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cả vật chất, tinh thần cho người dân sống và làm việc ở nông thôn.

 • Ngành hàng rau hoa quả: Dư địa còn lớn

  12:40 | 19/08/2016

  KTNT - Dư địa và khả năng phát triển sản xuất, xuất khẩu rau hoa quả của Việt Nam là rất lớn, mọi việc thuộc về cách tổ chức, điều hành và quản lý của chúng ta.

Liên kết hữu ích