Thực hiện tốt Luật Hợp tác xã 2012: Cơ sở để những người nghiệp dư thành chuyên nghiệp

Thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017 | 12:22

KTNT - Nước ta là nước nông nghiệp. Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã có vị trí trên thị trường nông sản thế giới. Tuy nhiên, giá trị và hiệu quả kinh tế mang lại chưa tương xứng. Nguyên nhân được xác định là do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tổ chức sản xuất thiếu liên kết, cơ giới hóa chưa đồng bộ, việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật chưa rộng rãi và tư duy tiểu nông vẫn còn sâu trong suy nghĩ của nhà nông.

Việc tư duy tiểu nông còn nặng nề đã khiến nhà nông Việt tuy sống bằng nghề nông nhưng lại nghiệp dư trong tổ chức sản xuất. Để nông sản Việt tiếp tục bay cao, bay xa, lan tỏa rộng với giá trị gia tăng tăng cao, nhà nông Việt cần trở thành những người chuyên nghiệp.

Theo nhiều nhà nghiên cứu, việc nhà nông Việt với tư duy tiểu nông ăn sâu, bám chặt là điều dễ hiểu bởi chúng ta đứng ngoài hai cuộc cách mạng công nghiệp; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 ta cũng đứng bên lề. Bởi vậy tư duy công nghiệp khá xa vời với nông dân Việt. Chỉ từ cuối cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, với đường lối đổi mới của Đảng, nông dân mới từng bước được tiếp cận với công nghiệp.

Tư duy tiểu nông, việc tổ chức sản xuất nghiệp dư là nguyên nhân chính tạo nên những phong trào, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng. Bài học về sản xuất, đầu tư theo phong trào khó có thể kể hết nhưng có thể khẳng định là nó làm nghèo nhà nông, hủy hoại tài nguyên.

Để những người nghiệp dư thành chuyên nghiệp, trước hết họ - nhà nông phải được đào tạo. Thứ hai, sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình tổ chức sản xuất phải được khuyến khích bằng những cơ chế, chính sách đảm bảo cả nhà nông và doanh nghiệp cùng thắng. Thứ ba, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, hợp tác xã là chỗ dựa vững chắc của cả nhà nông và doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội XII, ngay từ khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các bộ ngành đẩy mạnh thi hành Luật HTX năm 2012.

Theo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tới nay, toàn quốc có 19.216 HTX, thu hút trên 6 triệu thành viên tham gia. Từ sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực tới giữa năm 2016 cả nước tăng thêm 165 HTX (0,9%) nhưng số xã viên giảm hơn 286.000 thành viên và số lao động giảm hơn 200.000 người.

Bộ KH&ĐT đánh giá, tuy tổng số HTX tăng không nhiều nhưng hoạt động đã đi vào thực chất, HTX mới thành lập hoạt động tương đối đúng luật và hiệu quả.  Bộ KH&ĐT cho rằng kết quả này là xu hướng tốt, HTX hoạt động đúng bản chất, vì lợi ích thành viên và phát triển bền vững.

Hy vọng rằng, việc thực hiện tốt Luật Hợp tác xã với sự tham gia có hiệu quả của doanh nghiệp, ruộng đất được tích tụ và tham gia ngay từ đầu vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong tương lai gần, nhà nông, nhà vườn của chúng ta sẽ là những người sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp.

Hiền Anh

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích