Thủ tướng gỡ nút thắt cho nông nghiệp

Thứ sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2016 | 12:16

KTNT - Thực hiện lời dạy của Bác: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”, văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: “Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn là xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu”.

Triển khai Nghị quyết Đại hội, nông nghiệp công nghệ cao được Chính phủ xác định là mũi nhọn đột phá bởi thấy rõ lợi thế cạnh tranh. “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ rất quyết liệt trên toàn cầu. Việt Nam chúng ta có 3 thế mạnh rất quan trọng, một là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, hai là công nghệ thông tin và thứ ba là du lịch – Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam, 18/12/2016”. Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng nhấn mạnh: “Phấn đấu sớm đưa Việt Nam thành một quốc gia hàng đầu về sản phẩm nông nghiệp. Việt Nam trở thành trung tâm cung ứng sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, có vị thế quan trọng trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu”.

Thực tế thấy, dưới sự chỉ đạo kiên quyết và điều hành linh hoạt của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, nhiều tập đoàn kinh tế mạnh đã đầu tư lớn vào nông nghiệp công nghệ cao, hiệu quả mang lại rất rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều nút thắt vẫn kìm giữ việc có thêm  tập đoàn, doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này.

Thấu hiểu khó khăn của doanh nghiệp, người dân khi đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành nhanh chóng tháo các nút thắt về tích tụ đất đai, tiền vốn, tổ chức sản xuất, chuỗi liên kết,… Tại Hội nghị Thủ tướng đã quyết định dành gói tín dụng 50-60 nghìn tỷ đồng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao với cơ chế vay thuận lợi, thông thoáng nhất. Về tích tụ đất đai, Thủ tướng chỉ đạo sửa Điều 193, Luật Đất đai về điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và Thông tư 23 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đất đai để tạo điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ đang thí điểm thành lập ngân hàng về quỹ đất và xem xét việc hình thành thị trường quyền sử dụng đất để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng đất. Cùng với tín dụng, cần thành lập, phát triển một số quỹ bảo hiểm nông nghiệp, quỹ hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp.

Nắm rõ tổ chức sản xuất là một điểm yếu của nông nghiệp Việt, Thủ tướng yêu cầu phải tổ chức lại sản xuất của các hợp tác xã, hộ cá thể, “để các hộ nhỏ li ti như hiện nay thì khó cạnh tranh trong kinh tế thị trường” và  nhấn mạnh chủ trương tăng cường liên kết giữa 4 nhà, trong đó liên kết giữa nhà nông và nhà đầu tư là nòng cốt, đặc biệt là xây dựng cho được chuỗi liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến và phân phối nông sản, tham gia hiệu quả vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu.

Để nâng cao hiệu quả của nông nghiệp công nghệ cao, Thủ tướng cho rằng, nông nghiệp công nghệ cao trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là nền nông nghiệp không chỉ ứng dụng công nghệ cứng, tức là thiết bị, máy móc mà phải biết tranh thủ công nghệ mềm là công nghệ thông tin, mạng xã hội, các phương thức kết nối phi truyền thống… Và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương.

Theo nhận định của các chuyên gia, doanh nghiệp, những khó khăn đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thu hút doanh nghiệp vào phát triển nông nghiệp đã được Thủ tướng gỡ, cởi.

Nhiều nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế mong muốn Thủ tướng và Chính phủ sâu sát, kiên quyết trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

 Hiền Trang

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích