Báo Kinh tế nông thôn trong dòng chảy HLV Việt Nam và mô hình kinh tế VAC: Lắng nghe, thấu hiểu và nâng tầm

03:03 | 04/02/2016

KTNT - Hòa vào dòng chảy phát triển của HLV và phong trào phát triển VAC, hai mươi tám năm qua, kể từ khi chính thức ra số đầu (tháng 3/1988), Tạp chí Người Làm vườn, phát hành 3 tháng/kỳ, cũng từng bước lớn mạnh.

Liên kết hữu ích

Giới thiệu

Vài nét về báo Kinh tế nông thôn

KTNT - Báo Kinh tế nông thôn là cơ quan ngôn luận của Hội Làm vườn Việt Nam (VACVINA), diễn đàn của người làm kinh tế và xây dựng nông thôn mới.