Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận mới

09:30 | 16/03/2016

KTNT - Trong tháng 3 năm 2016, Báo Kinh tế nông thôn tiến hành cấp giấy chứng nhận mới cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, thay thế giấy chứng nhận đã cấp trước đây.

Liên kết hữu ích

Giới thiệu

Vài nét về báo Kinh tế nông thôn

KTNT - Báo Kinh tế nông thôn là cơ quan ngôn luận của Hội Làm vườn Việt Nam (VACVINA), diễn đàn của người làm kinh tế và xây dựng nông thôn mới.