Thông báo trụ sở làm việc Cơ quan Đại diện phía Nam - Báo Kinh tế nông thôn

02:57 | 20/09/2017

KTNT - Báo Kinh tế nông thôn (kinhtenongthon.vn), Cơ quan ngôn luận của Trung ương của Hội Làm vườn Việt Nam (VACVINA), là diễn đàn của người làm kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Liên kết hữu ích

Giới thiệu

Vài nét về báo Kinh tế nông thôn

KTNT - Báo Kinh tế nông thôn là cơ quan ngôn luận của Hội Làm vườn Việt Nam (VACVINA), diễn đàn của người làm kinh tế và xây dựng nông thôn mới.