Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017

04:30 | 21/12/2016

Ngày 20/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017.