Hướng tới khu vực Mekong năng động và thịnh vượng

10:03 | 13/10/2016

KTNT - Các Hội nghị cấp cao ACMECS7 và Hội nghị cấp cao CLMV 8 sẽ mở ra chương mới cho hợp tác khu vực Mekong.