“Thủ trưởng nào bị tố cáo thì phải soi xét lại mình”

04:26 | 14/03/2017

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh điều này khi nêu quan điểm cho rằng các tố cáo nặc danh mà có nội dung cụ thể, rõ ràng thì cần được xem xét.