Thủ tướng Singapore và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

10:09 | 21/03/2017

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên sẽ trao đổi các phương hướng chiến lược, biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược trong thời gian tới, bắt kịp với những chuyển biến nhanh chóng hiện nay của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hỗ trợ lẫn nhau phát triển bền vững, thịnh vượng.

Liên kết hữu ích
  • Giới thiệu công ty SEO tại SmartSeo

Tin tức

Quốc hội