Đảng bộ Agribank đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

07:12 | 18/05/2017

KTNT - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong toàn Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã có những đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, phong trào thi đua đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Liên kết hữu ích
  • Giới thiệu công ty SEO tại SmartSeo

Tin tức

Đảng ủy Agribank tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

KTNT - Ngay từ đầu năm 2016, nhận thức rõ vị trí quan trọng của việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Đảng bộ và hệ thống Agribank, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quốc hội