Phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia “Cà phê Việt Nam chất lượng cao”

10:07 | 22/11/2017

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa có Quyết định số 4653/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia “Cà phê Việt Nam chất lượng cao”.

Các tin khác

Liên kết hữu ích