Sở Xây dựng TP. HCM tổ chức giải bóng đá năm 2017

04:46 | 21/07/2017

KTNT - Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Sở Xây dựng tổ chức giải bóng đá Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh năm 2017.