Iraq giành lại 60% lãnh thổ phía Đông Mosul từ IS

10:26 | 02/01/2017

Chỉ huy Lực lượng Chống khủng bố của Iraq cho biết, hơn 60% lãnh thổ phía Đông Mosul đã được giải phóng khỏi IS.