Nga cảnh báo khủng bố đang thách thức nền văn minh nhân loại

09:17 | 28/07/2016

Khủng bố quốc tế đã trở thành mối đe dọa toàn cầu và thách thức nền văn minh nhân loại, đòi hỏi thế giới phải chung sức, hợp lực để tiêu diệt chúng tận gốc rễ.