Tổng thống Mỹ Donald Trump và "học thuyết rút lui"?

09:46 | 17/10/2017

Chính sách “Nước Mỹ trên hết” (America First) của ông Trump có thể bị gọi là “học thuyết rút lui” khi kéo Washington ra khỏi hầu hết thỏa thuận quốc tế.

Liên kết hữu ích