Triển vọng nào cho tiến trình hòa giải dân tộc ở Syria?

09:18 | 16/12/2017

Kỳ vọng hòa giải dân tộc ở Syria bị phủ bóng đen khi hòa đàm về Syria ở Geneva rơi vào bế tắc.