Tăng trưởng gắn với bảo đảm chất lượng

Thứ sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2017 | 14:37

KTNT - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Trung ương, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc đối với hoạt động của hệ thống NHCSXH tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.

Hoàn thành 71% kế hoạch tăng trưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2017, NHCSXH đã bám sát các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thống đốc Ngân hành Nhà nước (NHNN) Việt Nam và nghị quyết HĐQT, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Nguồn vốn đã đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, công tác củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng được chú trọng; các công tác kiểm tra, tổ chức cán bộ, đào tạo, kế toán và quản lý tài chính, truyền thông, văn phòng, đơn giản hóa thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện tốt.

Đến ngày 30/6/2017, tổng nguồn vốn hoạt động của hệ thống NHCSXH đạt trên 173 nghìn tỷ đồng, tăng 13.816 tỷ đồng so với cuối năm 2016. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 8.112 tỷ đồng, chiếm 4,6% tổng nguồn vốn; huy động vốn của các tổ chức kinh tế, cá nhân và dân cư là 8.335 tỷ đồng, tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn 6.101 tỷ đồng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến nay đạt 166.426 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cuối năm 2016; trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 148.960 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch, với gần 6,8 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, dư nợ bình quân 25 triệu đồng/hộ.

Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố, nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,82% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,43%.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị tiếp tục triển khai tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch triển khai 401 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các tỉnh, thành phố trong cả nước đã quan tâm hỗ trợ NHCSXH trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc và nguồn vốn từ ngân sách địa phương để ủy thác cho vay sang NHCSXH. Kể từ khi có Chỉ thị 40, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay đạt 4.221 tỷ đồng, riêng 6 tháng đầu năm 2017 tăng gần 1.329 tỷ đồng so với cuối năm 2016.

Nỗ lực bảo đảm cả chất và lượng

Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống đã bám sát các chỉ đạo, định hướng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trước những khó khăn, thách thức trong những tháng đầu năm.

Để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao, ông Thắng yêu cầu các chi nhánh chủ động khai thác, huy động nguồn lực từ địa phương để bổ sung vốn cho vay các đối tượng trên địa bàn. Tiếp tục tham mưu cho các cấp, ngành tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm tham mưu cấp bổ sung vốn điều lệ, vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách và nguồn vốn ủy thác. Phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn rà soát, thống kê nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách để xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2018, tham mưu cho HĐND bố trí nguồn lực hỗ trợ. Cùng với đó, tổ chức giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng theo kế hoạch được giao năm 2017.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ kiểm soát, bảo đảm chất lượng tín dụng, ông Thắng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, đặc biệt đối với các chi nhánh có chất lượng tín dụng thấp, chưa ổn định cần thực hiện tốt việc thu hồi các khoản nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tồn đọng; tăng cường công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, nghiêm túc thực hiện lịch giao dịch tại xã; thực hiện tốt công tác quản lý và xử lý nợ rủi ro; tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và phúc tra các chi nhánh tỉnh, thành phố.

Cuối cùng, ông Thắng lưu ý các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác do NHCSXH thực hiện; chủ động tham mưu UBND, Trưởng ban đại diện HĐQT tổ chức tổng kết 15 năm hoạt động của NHCSXH; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2017, đánh giá khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ cán bộ phát huy năng lực, trí tuệ và sự sáng tạo.

Doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 31 nghìn tỷ đồng với gần 1,2 triệu lượt người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.

Vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ và tạo việc làm cho trên 105.000 lao động; giúp gần 11.800 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 714.000 công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng gần 9.600 căn nhà cho hộ nghèo...

Thùy Trang

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích