Phấn đấu đến năm 2025, 100% dân số được theo dõi sức khỏe

10:52 | 10/12/2016

KTNT - Theo Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, đến năm 2025, 100% xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe...