Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm

08:56 | 05/01/2018

KTNT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020”.