Bắt đầu kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện toàn quốc

04:36 | 07/11/2017

Bộ Y tế vừa ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017.