“Bí quyết” XDNTM ở Phúc An: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

  4/24/2013 2:07:01 PM

  KTNT- Nhận thức rõ việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự thành công của chương trình XDNTM nên trong những năm qua, xã Phúc An (Yên Bình - Yên Bái) đã triển khai thực hiện một cách quyết liệt, bước đầu đạt được hiệu quả cao.

  Khi bắt tay vào XDNTM, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phúc An đã chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể, thôn, bản xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM gắn với việc thực hiện QCDC. Đối với các đoàn thể, thôn, việc thực hiện QCDC luôn được triển khai nghiêm túc, qua đó không những giúp nhân dân nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc sử dụng nguồn vốn xây dựng các công trình, dự án.

  Đặc biệt là, trong quá trình XDNTM ở Phúc An, các nhiệm vụ đều được thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; việc xây dựng đề án, kế hoạch đều tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân; quy hoạch XDNTM được công khai tại nơi công cộng; nguồn vốn đầu tư của Nhà nước cũng như vốn đóng góp của nhân dân được công khai, minh bạch.

  Để phát huy hiệu quả của QCDC ở cơ sở, cũng như thu hút ngày càng nhiều sự đóng góp của bà con đối với nhiệm vụ XDNTM, ông Nguyễn Văn Vấn, Chủ tịch UBND xã Phúc An cho biết: “Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục quán triệt các nghị định, văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng và thực hiện dân chủ cơ sở trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện lồng ghép các nội dung của QCDC vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như chương trình XDNTM. Đẩy mạnh việc xây dựng, thực hiện các quy ước, hương ước làng, bản; tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhất là tăng cường nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện QCDC; kỹ năng tổ chức, điều hành công việc tại cơ sở theo quy trình dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các vi phạm nguyên tắc dân chủ”.      

  P.V
                       

Ý kiến bạn đọc

Nông nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển

Vĩnh Quỳnh: Ruộng đồng thẳng cánh cò bay

Vĩnh Quỳnh: Ruộng đồng thẳng cánh cò bay

KTNT - Mặc dù bà con nông dân ngày càng nhận thức được lợi ích của việc dồn điền đổi thửa (DĐĐT), một trong những mắt xích quan trọng của chương...