Xây dựng nông thôn mới ở miền Trung: Nên đổi mới cách làm

  8/18/2011 9:29:57 PM

  Đơn cử như ở Quảng Nam, tỉnh này có 213 xã thì 182 xã đạt dưới 5 tiêu chí, riêng các xã vùng đặc biệt khó khăn thuộc diện 30a chưa đạt tiêu chí nào. Ở Quảng Ngãi, 67 xã nghèo thuộc 6 huyện trong diện 62 huyện nghèo nhất cả nước theo Nghị quyết 30a cũng chưa đạt tiêu chí nào, mới chỉ có 14 xã đạt 8 tiêu chí.

  Qua đánh giá, hầu hết các xã mới đạt các tiêu chí về văn hóa - xã hội như môi trường, an ninh trật tự, hệ thống chính trị…, còn các tiêu chí quan trọng về hạ tầng nông thôn và phát triển sản xuất thì chưa đạt.

  Theo ông Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, khó khăn lớn nhất hiện nay là thu nhập bình quân ở nông thôn mới bằng 1,4 lần bình quân chung của cả tỉnh. Cụ thể, thu nhập bình quân toàn tỉnh hiện đạt 16 triệu đồng/người/năm, trong khi khu vực nông thôn mới đạt 10 triệu đồng/người/năm. Hiện, Quảng Trị có 19,7% hộ nghèo, song tỷ lệ hộ nghèo ở những huyện miền núi cao hơn rất nhiều, có nơi lên tới 50%. Như vậy, nếu đưa ra mục tiêu hàng năm giảm từ 2,5 – 3% hộ nghèo thì phải mất tới hàng chục năm tỉnh mới hoàn thành, chưa kể Chính phủ có thể điều chỉnh chuẩn hộ nghèo. Bên cạnh đó, Quảng Trị đang có khoảng 65% lao động nông thôn trong khi công nghiệp mới bắt đầu phát triển, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn khó khăn nên việc hoàn thành các tiêu chí XDNTM phải mất thời gian dài.

  Khó khăn của tỉnh Quảng Trị cũng là khó khăn chung mà các tỉnh miền Trung đang gặp phải. Ông Lê Viết Chữ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị gộp cả 3 nội dung là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất, quy hoạch dân cư lại thành một với tên chung là quy hoạch XDNTM và cần tiến hành đồng thời. Trước hết, nên tập trung vào các vấn đề quan trọng nhất như quy hoạch phải xong trong năm 2011, đồng thời cần tránh tâm lý ỷ lại, trông chờ nguồn đầu tư của Trung ương.

  Về chủ trương, mỗi xã đều có 1 chợ là đúng, tuy nhiên, theo ông Chính, phải dựa vào điều kiện của từng vùng, địa phương để lựa chọn tiêu chí nào làm trước, làm sau. Nếu xét thấy nhu cầu chưa cần thiết và chưa hội tụ đủ các yếu tố thì chưa cần thiết phải xây dựng chợ.

  Điền Quang

Ý kiến bạn đọc

Nông nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển

Vĩnh Quỳnh: Ruộng đồng thẳng cánh cò bay

Vĩnh Quỳnh: Ruộng đồng thẳng cánh cò bay

KTNT - Mặc dù bà con nông dân ngày càng nhận thức được lợi ích của việc dồn điền đổi thửa (DĐĐT), một trong những mắt xích quan trọng của chương...