NHCSXH chi nhánh Thanh Hóa: Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động

  3/29/2013 9:03:00 PM

  KTNT- Ngày 29/3/2013, Chi nhánh Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động Ngân hàng chính sách xã hội 2003 - 2012. Dự hội nghị có lãnh đạo ngân hàng chính sách TƯ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ các chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện trong tỉnh.

  Tại hội nghị Ông Nguyễn Hữu Quyền - Giám đốc chi nhánh Ngân Hàng Chính Sách xã hôi tỉnh Thanh Hóa thông qua báo cáo khẳng định 10 năm qua ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng.


  Bà Nguyễn Thị Lý - Phó giám đốc Sở LĐTB &XH tỉnh phát biểu.


  Ngay từ ngày đầu thành lập, trên cơ sở tiếp nhận bàn giao nguồn vốn cho vay chương trình tín dụng giải quyết việc làm từ kho bạc nhà nước, chương trình tín dụng hộ nghèo từ ngân hàng Nông Nghiệp và  tín dụng học sinh, sinh viên từ ngân hàng Công Thương là 450,7 tỷ đồng. Đến nay nguồn vốn đã thực hiện được là 6.369,8 tỷ đồng tăng 5.919 tỷ đồng so với năm 2002.

  Nguồn vốn tín dụng ưu đãi trước đây mới đáp ứng được cho một bộ phận rất ít hộ nghèo, các đối tượng chính sách tại các thôn, bản thì đến nay tất cả các thôn bản trong tỉnh đều được tiếp cận với các đồng vốn ưu đãi, xóa bỏ hoàn toàn thôn trắng xã trắng về tín dụng ưu đãi đồng thời đã mở rộng đầu tư cho vay hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách tăng từ 3 chương trình lên 11 chương trình đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

  Đến nay, tổng dư nợ đạt 6.360,7 tỷ đồng tăng 5.923,7 tỷ đồng gấp 14,5 lần so với năm 2003, doanh số cho vay đạt 11 tỷ đồng với 1.171 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, doanh số cho vay hằng năm là 1,1 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân là 32%. Đến nay, Chi nhánh đã triển khai cho vay 11 chương trình tín dụng cụ thể như chương trình cho vay hộ nghèo sau 10 năm hoạt động tổng doanh số cho vay đạt 5.545 tỷ đồng với 653 ngàn lượt hộ nghèo được vay vốn với tổng doanh số thu nợ đạt 3,35 ngàn tỷ đồng. Đây là chương trình tín dụng có dư nợ lớn nhất chiếm tỷ trọng 40,5% tổng dư nợ, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân năm là 21%. Năm 2009 thực hiện nghị quyết 30a/2008/NQ- CP ngày 27/12/2008 của chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ hộ nghèo cư trú hợp pháp tại các huyện nghèo cho vay với lãi xuất thấp và vay ưu đãi 2 năm. Chương trình cho vay vốn quốc gia giải quyết việc làm , chương trình cho vay người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, chương trình cho vay thương nhân hoạt động kinh doanh tại vùng khó khăn, chương trình cho vay hộ nghèo làm chòi tránh lũ lụt, nhận ủy thác cho vay các chương trình khác…các chương trình này đều hoàn thành mục tiêu đề ra.

  UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bức trướng cho NHCSXH chi nhánh T.Hóa  Qua 10 năm hoạt động với nhiệm vụ chính trị được giao là tập trung mọi nguồn lực để triển khai đầy đủ, kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo NĐ 78/2002/NĐ – CP đến tận tay đúng đối tượng thu hưởng một cách an toàn và hiệu quả. Kết quả với dư nợ 6.360 tỷ đồng, tại Thanh Hóa hiện nay bình quân dư nợ / xã đạt gần 10 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã được tập trung đầu tư cho vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn giúp hộ nghèo có vốn đầu tư phát triển đàn gia súc gia cầm , trồng rừng, trồng cây ăn quả cây lấy gỗ…làm chuyển biến nhận thức cách thức làm ăn cho trên 334 lượt hộ nghèo giúp trên 117 ngàn hộ nghèo có sự cải thiện về đời sống, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập… đưa 143 lượt hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho 326 ngàn lao động giúp cho gần 202 ngàn học sinh sinh viên được vay vốn trong đó co 39,4 ngàn HSSV tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định, xây dựng được 148 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp hộ nghèo làm được 29 ngôi nhà…

  Hưởng ứng phong trào thi đua “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” chi nhánh đã tập trung nguồn vốn cho vay tại 117 xã điểm với tổng dư nợ đến hết năm 2012 là 1.156 tỷ đồng, bình quân 9,8 tỷ đồng/xã. Tổng doanh số cho vay đạt 503 tỷ đồng hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi cho 45 ngàn hộ nghèo. Ngoài ra NHCSXH Việt Nam đã chọn xã Nga Thái ( Nga Sơn) là đơn vị hỗ trợ của Ngành. Trong năm 2012 ngoài việc hỗ trợ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, NHCSXH đã hỗ trợ 950 triệu đồng để xây dựng 3 nhà ở cho các gia đình chính sách, cải tạo nhà văn hóa thôn, mua thiết bị cho hội trường UBND từ nguồn tiền ủng hộ, đóng góp của cán bộ công viên chức NHCSXH.

  Tham luận tại hội nghị Bà Nguyễn Thị Lý – Phó Giám Đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã đánh giá những kết quả đạt được về vốn vay giải quyết việc làm, cho vay xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay hộ nghèo, chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn, chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Trong thời gian qua Ngành LĐTBXH đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng Chính Sách Xã Hôi tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn được vay vốn cho đến nay nguồn vốn Qũy quốc gia về việc làm do TW phân bổ trên địa bàn tỉnh là 101,678 tỷ đồng góp phần giải quyết việc làm cho 7 đến 8 nghìn lao động mỗi năm, cho 1 nghìn lao động thuộc hộ nghèo vay tín dụng ưu đãi xuất khẩu lao động, tạo điều kiện cho 653 ngàn lượt hộ nghèo được vay vốn với tổng số thu nợ đạt 3,35 ngàn tỷ đồng giúp 143 ngàn hộ thoát nghèo ( trong đó có 14 ngàn hộ dân tộc thiểu số), chương trình đã giúp 202 ngàn lượt HSSV được vay vốn để các em yên tâm học tập, và các chương trình hỗ trợ hộ nghèo khác. Qua tham luận cũng nhìn nhận thẳng những tồn tại, kiến nghị đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

  Hội nghi cũng đã đề xuất các mục tiêu, giải pháp trong giai đoạn 2013 – 2020. Mục tiêu cụ thể là: 100% hộ ngheo và đối tượng chính sách có nhu cầu tiếp cận các sản phẩm dịch vụ do NHCSXH cung cấp, dư nợ tăng trưởng hằng năm khoảng 10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5% tổng dư nợ, đơn giản hóa các thủ tục vay và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ…với các giải pháp chính như phối hợp với các sở ban ngành triển khai đồng bộ các chính sách tín dụng, tăng cường kiểm tra giám sát tại các điểm giao dịch xã cũng như hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện dịch vụ ủy thác với NHCSXH, phối hợp lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng có các giải pháp thu hồi nợ quá hạn xử lí nợ quá han để kịp thời quay vòng vốn…

  Ông Phạm Viết Hoài – Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Cẩm Thủy chúc mừng những thành tích mà NHCSXH chi nhánh Thanh Hóa đã đạt được. Trong 10 năm hoạt động NHCSXH huyện Cẩm Thủy đã để lại nhiều dấu ấn và thành tích nổi bật trong việc xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên điạ bàn huyện.

  Tại hội nghị Đồng chí Vũ Thành Ly – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Nga Thái cũng có ý kiến đóng góp các giải pháp thực hiện có hiệu quả của chính sách tín dụng ưu đãi của địa phương và những kết quả thu được trong 10 năm thực hiện tại địa phương, phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

  Ngoài những tham luận của các lãnh đạo NHCSXH trên địa bàn tỉnh còn có sự tham gia đóng góp ý kiến của các hộ vay vốn. Tiêu biểu chị Chu Thị Huấn ( thôn 6, Hoằng Đông, Hoằng Hóa) đã cảm ơn NHCSXH đã tạo mọi điều kiện cho gia đình chị tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế và nuôi 9 cháu ăn học.

  Đồng chí Dương Quyết Thắng - Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam đã ghi nhận những thành tích mà Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đạt được và động viên các cán bộ trong ngành không ngừng nỗ lực hơn nữa để xây dựng chi nhánh Thanh Hóa phát triển trong thời gian tới.

  Bế mạc hội nghị Đồng chí Nguyễn Việt Hùng – trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh đã trao bằng khen cho 27 tập thể và 13 cá nhân có thành tích đóng góp cho sự phát triển chung của NHCSXH và trao bức trướng kỉ niệm cho đại diện NHCSXH tỉnh Thanh Hóa.

                                                             
  Tân Thành – Như Quỳnh

Ý kiến bạn đọc

Kinh tế VAC

Gương cựu chiến binh giỏi làm giàu

Gương cựu chiến binh giỏi làm giàu

KTNT - Không chỉ là cán bộ hội tích cực, cựu chiến binh Vũ Tiến Huệ ở Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ (Điện Biên) còn là một...

3N làm giàu từ Nghị định 41

Agribank, điểm tựa cho nông nghiệp, nông thôn Yên Bái

Agribank, điểm tựa cho nông nghiệp, nông thôn Yên Bái

KTNT - Thời gian qua, sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng ngày càng tăng, Yên Bái lại vừa có thêm một ngân hàng thương mại được thành lập; Ngân...

Ngân hàng chính sách XH-vì an sinh xã hội

Nâng bước trò nghèo

Nâng bước trò nghèo

KTNT - Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH)...