Năm 2012, giá đất phi nông nghiệp tính thuế ổn định trong 5 năm

  15/11/2011 - 08:26:00

  Sau hơn 15 năm thực hiện, Pháp lệnh thuế nhà, đất cơ bản đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra khi ban hành, tuy nhiên, Pháp lệnh cũng đã bộc lộ một số hạn chế cần được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới.

  Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế của chính sách thuế nhà, đất hiện hành, hoàn thiện, nâng cao tính pháp lý và góp phần xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2012, thay thế chính sách thuế nhà, đất hiện hành.

  Ông Nguyễn Đình Thi, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) cho hay, đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bao gồm đất ở nông thôn, đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất phi nông nghiệp và mục đích kinh doanh...

  Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là giá tính thuế đối với đất được xác định bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá của 1m2 đất. Và giá của 1m2 đất là giá đất th mục đích sử dụng do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/01/2012.

  Về thuế suất đối với đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần. Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ, nhà chung cư, công trình xây dựng dưới mặt đất, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh: 0,03%; đất sử dụng không đúng mục đích, chưa sử dụng theo đúng quy định: 0,15% và đất lấn, chiếm: 0,2%.

  Thúy Nga

Ý kiến bạn đọc

Khuyến nông

BasicGAP, hướng mở cho sản xuất an toàn

BasicGAP, hướng mở cho sản xuất an toàn

KTNT - Sau hơn 4 năm kể từ ngày Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, diện tích cây trồng đạt tiêu chuẩn VietGAP vẫn còn rất khiêm tốn, 65 tiêu chí kiểm...

Ngân hàng chính sách XH-vì an sinh xã hội

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 còn dưới 5%

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 còn dưới 5%

KTNT - Để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 như Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội, ngoài sự vào cuộc của các ban, ngành liên quan...