Phú Yên: Đẩy mạnh nuôi thủy sản nước ngọt

  29/08/2011 - 02:07:05

  Năm 1997, toàn tỉnh chỉ có 70ha nuôi cá nước ngọt với các đối tượng thủy sản truyền thống như trắm, trê, mè, chép, rô phi; đến năm 2004 tăng lên 197ha. Năm 2011, diện tích ao hồ nuôi thủy sản nước ngọt cũng mới đạt hơn 300ha. Nhìn chung, nghề nuôi thủy sản nước ngọt ở Phú Yên vẫn còn nhiều hạn chế, chính sách khuyến khích đầu tư chưa mạnh, việc sản xuất và cung ứng giống thủy sản nước ngọt tại địa phương chưa được chú trọng, thị trường tiêu thụ hạn hẹp.

  Nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế, ngành thủy sản đã tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh các đối tượng thủy sản nước ngọt cho bà con. Nhiều đối tượng thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao đã được nuôi thử nghiệm thành công như: cá bống tượng, ba ba, cá trê lai, điêu hồng, chim trắng, chình, rô phi dòng gift, cá lăng,… với các hình thức nuôi trong ao đất, bể xi-măng, lồng bè. Hiện, một số hồ chứa thủy lợi và thủy điện đã được đầu tư nuôi cá trê lai, bống tượng, cá lóc, lăng vàng.

  Tuy vậy, để phong trào nuôi thủy sản nước ngọt ở Phú Yên thực sự phát triển, cần phải thực hiện nhiều giải pháp như, tổ chức đánh giá cụ thể về tiềm năng, thực trạng nuôi thủy sản nước ngọt tại mỗi địa phương, trên cơ sở đó xác định đối tượng nào là thế mạnh để có quy hoạch cụ thể và có chính sách khuyến khích đầu tư hợp lý. Chẳng hạn, đối với sông suối cần lựa chọn đối tượng thủy sản có thời vụ nuôi ngắn, tăng trưởng nhanh, tránh thiệt hại vào mùa lũ, nuôi bằng lồng, bè. Những chân ruộng sản xuất nông nghiệp có năng suất, hiệu quả thấp có thể chuyển đổi sang nuôi thủy sản nước ngọt để nâng cao hiệu quả kinh tế.

  Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư sản xuất giống thủy sản nước ngọt ngay tại địa phương nhằm tạo sự chủ động cho việc nuôi thủy sản nước ngọt thương phẩm của bà con; khuyến khích đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh hệ thống dịch vụ cung ứng nhu cầu vật tư, thức ăn phục vụ nuôi thủy sản nước ngọt. Các cơ quan chuyên môn cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật tiên tiến để người dân sản xuất có hiệu quả.

  Nguyễn Khắc Tân

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm