Quy định mới về việc thu tiền sử dụng đất trong khu kinh tế

Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2017 | 13:58

KTNT - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 3-4-2017 quy định về việc thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao đối với các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo đó, Nghị định số 35/2017/NĐ-CP đã quy định rõ việc xác định tiền sử dụng đất đối với các trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu kinh tế để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê theo quy hoạch; được Nhà nước giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trong khu kinh tế thực hiện theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Cụ thể, đối với các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật, đơn giá thuê đất hàng năm được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) giá đất cụ thể tính tiền thuê đất. Trong đó, tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất từ 0,5 - 3%. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể theo từng vị trí đất, khu vực, tuyến đường tương ứng với từng mục đích sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai trong quá trình triển khai thực hiện. 

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP quy định về việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước tại các khu kinh tế - khu công nghệ cao sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20-6-2017

Về đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá được ổn định 5 năm tính từ thời điểm được Ban quản lý Khu kinh tế quyết định cho thuê đất hoặc được UBND cấp tỉnh quyết định việc cho thuê đất, hết thời gian ổn định, Ban quản lý Khu kinh tế điều chỉnh lại đơn giá thuê đất áp dụng cho thời gian tới theo chính sách và giá đất tại thời điểm điều chỉnh. Bên cạnh đó, đối với các trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật, đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê là giá đất cụ thể tương ứng với thời hạn thuê đất.

Ngoài ra, Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 3-4-2017 cũng quy định cụ thể trường hợp Nhà nước cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật, xác định tiền thuê đất trường hợp được Nhà nước cho thuê đất có mặt nước trong khu kinh tế. Cụ thể, căn cứ khung giá thuê mặt nước không vi phạm Điều 10 của Luật Đất đai thì UBND cấp tỉnh quyết định đơn giá thuê mặt nước của từng dự án làm căn cứ để Ban quản lý Khu kinh tế thông báo số tiền thuê mặt nước phải nộp.

Lại Hùng

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích

Thị trường

Sắp cất nóc dự án Linh Tây Tower

KTNT - Theo thông tin từ chủ đầu tư PVL, dự án Linh Tây Tower sắp cất nóc tầng 18 và dự định bàn giao nhà vào đầu quý 4/2016.

Phân tích - Nhận định

Ngân hàng SHB tài trợ vốn dự án Gia Phát

KTNT - Theo thông tin từ Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển dự án Thăng Long, dự án khu Căn hộ và Thương mại Dịch vụ Gia Phát sẽ được Ngân hàng SHB tài trợ vốn chính, bảo lãnh, hỗ trợ khách hàng vay mua đến 70% giá trị căn hộ.