Quảng Nam: Tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thứ sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2017 | 15:0

KTNT - Ngày 12/5, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ qui định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước cho Người phát ngôn của UBND tỉnh, các sở ban ngành, hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và cập nhật nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, TS. Lê Hải Bình, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao đã giới thiệu Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại; chương trình, kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2017- những vấn đề đặt ra đối với địa phương; tình hình thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; vai trò của thông tin và công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời, trao đổi kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí với các Người phát ngôn của các sở ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại; là hoạt động thông tin nhằm vào nhiều đối tượng, chủ yếu là ở bên ngoài nhằm tạo ra sự hiểu biết về Việt Nam, xây dựng hình ảnh Việt Nam trong con mắt người nước ngoài theo cách chúng ta mong muốn; là thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước Việt Nam ra thế giới, thông tin về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thông tin thế giới vào Việt Nam…

Vai trò của thông tin là thỏa mãn nhu cầu hiểu biết, nhu cầu giải trí, phục vụ công tác tuyên truyền, là nguồn lực vô cùng to lớn của xã hội, tạo ra cơ hội to lớn và thách thức lớn cho mỗi người, mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia; ai biết chớp lấy, tận dụng được cơ hội, vượt qua thách thức sẽ thành công…

TS. Lê Hải Bình lưu ý những điểm mới trong Nghị định 09 qui định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Một số kỹ năng cơ bản trong công tác phát ngôn và tiếp xúc báo chí. Các bước tiến hành giải quyết “khủng hoảng truyền thông”…

Ông Lê Hải Bình trình bày tại hội nghị tập huấn.

Ông Lê Hải Bình trình bày tại hội nghị tập huấn.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

                                                                   Hải Yến

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận