“Đi tù chừng ấy năm lấy đâu chứng từ chứng minh bồi thường bị oan“

07:15 | 21/09/2016

"Đi tù chừng ấy năm lấy đâu ra chứng từ thăm nuôi? Luật có giải quyết được không hay cứ khi xảy ra vụ việc lại đòi chứng minh".

Liên kết hữu ích

Tư vấn

Văn bản mới

Thông tư 40/2017/TT-BTC tăng hàng loạt công tác phí cho cán bộ, công chức

KTNT - Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Theo đó, tăng hàng loạt mức chi công tác phí, cụ thể như sau: