Giám đốc thuê côn đồ triệt hạ 3.000 cây chuối của người dân

09:00 | 20/05/2017

Hơn 20 đối tượng cầm dao kiếm san phẳng hàng ngàn cây chuối trong khu vườn của một hộ dân ở Hải Phòng.

Liên kết hữu ích

Tư vấn

Văn bản mới

Thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp

KTNT - Đây là nội dung rất quan trọng được Thủ tướng Chính phủ đề cập tại Chỉ thị 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.