Nhiều giải pháp cụ thể được nêu rõ ràng

Thứ sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2016 | 14:6

Qua 3 ngày lắng nghe các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 (ngày 2 và 3/11); và việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp (ngày 4/11) thấy có tới 133 lượt đại biểu và 7 lượt các thành viên Chính phủ tham gia làm rõ thêm những vấn đề liên quan. Số lượng đại biểu tham gia thảo luận cho thấy sự sôi nổi trong hoạt động của Quốc hội.

Theo nhận xét của cử tri và nhân dân, nội dung đại biểu Quốc hội thảo luận đa dạng, toàn diện, sâu và sát thực tế cuộc sống. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong cơ chế, tổ chức thực hiện và quản lý khiến tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới chưa đạt kết quả như mục tiêu đề ra. Về nguyên nhân của những tồn tại, nhiều đại biểu nhấn mạnh đến yếu tố chủ quan và cho rằng trong một số trường hợp có biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm chi phối; công tác giám sát chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ, chưa kịp thời…; chuyển biến về chính phủ kiến tạo, chính phủ phục vụ ở bộ ngành, địa phương còn chậm.

Cử tri và nhân dân cho rằng, qua theo dõi 3 ngày thảo luận thấy các vị đại biểu không chỉ nêu kết quả đạt được, sự nỗ lực của Chính phủ mà còn có nhận xét, đánh giá sâu, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, yếu kém cần khắc phục và đề xuất những giải pháp cụ thể, rõ ràng nhằm giúp cho việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế nói chung, ngành nông nghiệp nói riêng thời gian tới đạt kết quả như mong muốn.

Do khuôn khổ trang báo có hạn nên Kinh tế nông thôn chỉ nêu ý kiến đề xuất giải pháp về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của hai vị đại biểu.

Về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy công vụ - vấn đề được coi là lực cản lớn đối với sự phát triển đất nước hiện nay, đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng: “Phải lấy quyền lực để kiểm soát quyền lực, lấy đạo đức để kiểm soát quyền lực, lấy lòng dân để kiểm soát quyền lực, lấy thông tin đại chúng để kiểm soát quyền lực”. Ông nhấn mạnh: “Cần cải cách chế độ tiền lương, xây dựng cơ chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát cán bộ, công chức… để những kẻ bất tài vô hạnh không thể, không muốn và không dám chạy chức, chạy quyền, không dám tham nhũng”. Ông đề nghị: “Chính phủ sớm trình Quốc hội ban hành Luật Trọng dụng nhân tài, coi đó là chiếu cầu hiền của nhà nước trong giai đoạn mới. Các nhà lãnh đạo, quản lý phải thực đức, thực tài”; cùng với đó là ban hành bộ tiêu chí đánh giá cán bộ theo từng hành vi thực thi công vụ; có cơ chế khảo khóa, sát hạch định kỳ hàng năm để sàng lọc cán bộ, công chức. Khởi xướng văn hóa từ chức để những ai thấy mình tài hèn, đức mọn tự nguyện nhường chỗ cho bậc hiền tài”.

Về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đại biểu Nguyễn Quốc Bình cho rằng, để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp thành công, Chính phủ cần chỉ đạo lấy doanh nghiệp làm chủ lực. Trong đó, cần thực hiện cổ phần hóa các trạm giống cây trồng, vật nuôi, các trung tâm khuyến nông để có thêm nguồn lực. Cùng với đó, Nhà nước có chính sách phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; cải cách khung pháp lý, sớm hoàn thiện việc quy hoạch vùng, có chính sách khuyến khích về thuế, đất đai, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển. Tạo cơ chế phù hợp để liên kết bốn nhà (nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông) phát huy hiệu quả, cùng có lợi, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh trong tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm...

Hiền Trang

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích