Nghiên cứu giao Hội Làm vườn tham gia dự án, đề tài, dạy nghề cho nông dân

Thứ ba, ngày 9 tháng 1 năm 2018 | 14:12

KTNT - Văn phòng UBND TP.Hà Nội vừa có Công văn số 11925/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất giải quyết các nội dung đề nghị của Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam về phát triển kinh tế VAC và hoạt động Hội Làm vườn. Trong đó cho biết, một số tỉnh, thành phố có tiềm năng phát triển kinh tế vườn, phát triển kinh tế trang trại đã ban hành chỉ thị, nghị quyết về phát triển kinh tế vườn và củng cố Hội Làm vườn các cấp, làm trung tâm vận động phát triển. Hiện, trong số 58 tỉnh Hội Làm vườn đã có 15 tỉnh Hội được xếp là hội có tính chất đặc thù, 20 tỉnh Hội tuy không được xếp là hội có tính chất đặc thù nhưng vẫn được tỉnh quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện về kinh phí để hoạt động.

Phần lớn các hội hoạt động có hiệu quả là do sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ngoài phát triển kinh tế VAC, một số hội còn tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu và hầu như tất cả các hội đều tham gia đào tạo, tập huấn dạy nghề cho nông dân.

Hiện nay, trọng tâm hoạt động của các cấp hội là hướng dẫn vận động nông dân phát triển kinh tế vườn theo hướng nông nghiệp hữu cơ, sản xuất ra nông sản sạch, vận động nông dân xây dựng vườn mẫu, xây dựng NTM trong khuôn viên hộ gia đình và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo phát triến kinh tế VAC, tăng cường xây dựng và kiện toàn tổ chức hội, hỗ trợ cho các tổ chức hội theo nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các Sở Nông nghiệp và PTNT, Khoa học Công nghệ... tạo điều kiện thuận lợi để Hội Làm vườn được tham gia các chương trình, dự án, đề tài, chương trình dạy nghề và đào tạo nông dân. Trên cơ sở đó thực hiện tốt nhiệm vụ là trung tâm vận động phát triển kinh tế vườn ở địa phương.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và sở, ngành liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam. Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Hội Làm vườn thành phố và các quy định pháp luật, liên ngành thống nhất đề xuất báo cáo UBND thành phố đúng quy định.

Minh Huệ

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận