CT Group

Nghệ An: 162 xã về đích nông thôn mới

Chủ nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2017 | 20:19

KTNT - Đến nay, Nghệ An có 152 xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 10 xã đạt 19/19 tiêu chí đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra, thẩm định.

Trong tháng 10/2017, tỉnh Nghệ An đã tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng NTM, trong đó tập trung triển khai các nội dung hạng mục đã được giao vốn kế hoạch năm 2017; đôn đốc các xã hoàn thành các nội dung tiêu chí về NTM, lập hồ sơ thẩm định các xã đạt chuẩn; Tập trung chỉ đạo huyện Nam Đàn đảm bảo hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn NTM 2017.

Nhà văn hóa thôn khang trang nhờ chương trình nông thôn mới

Làm đường nông thôn mới ở xã Bắc Thành Huyện Yên Thành

Có 3 xã được UBND tỉnh chọn xây dựng NTM kiểu mẫu gồm: Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu), Kim Liên (Nam Đàn) và Sơn Thành (Yên Thành). 3 xã này đang hoàn thiện từng tiêu chí để cố gắng hoàn thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020, trong đó chủ yếu dựa vào sự đóng góp của người dân.

Huyền Trang

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích