Năm 2017: Tăng nguồn vốn ưu đãi cho đối tượng chính sách và hộ nghèo

Thứ sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2017 | 13:41

KTNT - Với 11.300 tỷ đồng tăng thêm trong năm 2017, tổng mức vốn tín dụng trong năm nay cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách sẽ là trên 60.000 tỷ đồng.

Tổng mức vốn tín dụng dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách của NHCSXH năm 2017 là 60.000 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn đến ngày 31/12/2016 đạt 162.380 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2015. Hiện nay, 4 tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý dư nợ nhận ủy thác là 155.295 tỷ đồng, chiếm trên 98% tổng dư nợ, với 189.549 Tổ TK&VV. Trong đó, Hội Phụ nữ nhận ủy thác 39,54% dư nợ; Hội Nông dân nhận ủy thác 32,55% dư nợ; Hội Cựu chiến binh nhận ủy thác 15,59% dư nợ; Đoàn Thanh niên nhận ủy thác 12,32% dư nợ. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 31/12/2016 đạt 157.372 tỷ đồng, tăng 14.844 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015, với trên 6,784 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 493.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 171.000 lao động, trong đó có trên 2.700 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 74.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 1,3 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn; gần 21.000 căn nhà cho hộ nghèo, trong đó có gần 5.500 căn nhà phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung…

Năm 2017, NHSCXH được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng 8% so với năm 2016 (tương ứng khoảng 11.300 tỷ đồng). Phó tổng giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý cho biết, để bảo đảm nguồn vốn vay, ngân hàng sẽ phấn đấu thu nợ khoảng 45.000 tỷ đồng, cùng với một số nguồn vốn chỉ định khác và của địa phương chuyển sang, dự tính tổng vốn cho vay năm 2017 là 58.300 tỷ đồng. Để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo, NHCSXH đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục tạo điều kiện cho NHCSXH được vay hoặc tạm ứng từ các nguồn vốn nhàn rỗi, lãi suất thấp hoặc không lãi trên cơ sở cân đối các nguồn vốn từ ngân sách, nguồn vốn ODA, nguồn viện trợ, hoặc các nguồn vốn giá rẻ, thời hạn dài như các khoản tài trợ, các khoản vốn vay hiệp định từ các tổ chức quốc tế cho việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia..., bảo đảm cho NHCSXH hoạt động chủ động, ổn định.

Trong năm qua, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 157 nghìn tỷ đồng với trên 6.784 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng 10% được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 140.928 tỷ đồng, tăng 12.813 tỷ đồng so với năm 2015, hoàn thành 100% kế hoạch. Cùng với đáp ứng vốn cho các đối tượng chính sách, cho vay nhà ở xã hội sẽ là hoạt động được NHCSXH đẩy mạnh triển khai trong năm nay. Ông Nguyễn Văn Lý khẳng định: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho vay nhà ở xã hội, chỉ đợi Chính phủ chỉ đạo là triển khai. Kế hoạch xây dựng nguồn vốn cho chương trình này đề xuất cho năm 2017 là 1.000 tỷ đồng”.

P.V

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích