Diễn đàn Kinh tế hợp tác và phát triển trang trại Việt Nam

08:05 | 15/06/2017

KTNT - Ngày 15-6, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cùng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn Kinh tế hợp tác và phát triển trang trại Việt Nam.

Liên kết hữu ích