Agribank KT
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH Thái Hương: Người lữ hành bền bỉ trên con đường minh bạch thị trường sữa

07:59 | 13/10/2017

Suốt 5 năm trời, người phụ nữ bé nhỏ ấy đã kiên trì lên tiếng ở hàng trăm cuộc họp của các bộ ngành, đặc biệt là các cuộc họp của Bộ Y tế đấu tranh làm rõ tên gọi sữa để người tiêu dùng lựa chọn. Với bà, mọi khái niệm đều phải minh bạch vì người tiêu dùng, vì sự phát triển của ngành sữa.