Cao Bằng: Tổng kết mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm an toàn trong nông hộ

10:49 | 08/04/2017

KTNT - Cao Bằng có nhiều thế mạnh để phát triển các loại vật nuôi bản địa. Mặc dù vậy, quá trình phát triển chăn nuôi bộc lộ nhiều bất cập như chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô nông hộ chiếm tỷ trọng cao. Đa số người dân chưa có ý thức kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm nên hiệu quả kinh tế thấp.