Hội thi khuyến nông viên giỏi vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 2017: Khẳng định vai trò của lực lượng khuyến nông

01:41 | 21/07/2017

KTNT - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thi Khuyến nông viên giỏi vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2017.