CT Group

Huyện Vĩnh Thạnh: Sẽ sớm về đích nông thôn mới

Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2017 | 13:49

KTNT - Với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2018, Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ) đang cố gắng hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Tuyến đường giao thông nông thôn xanh - sạch - đẹp tiêu biểu ở huyện Vĩnh Thạnh.

Đến nay, Vĩnh Thạnh đã có 6/9 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu đến cuối năm 2017 công nhận 3 xã còn lại là Thạnh Lộc, Vĩnh Bình và Thạnh Mỹ, để đạt huyện NTM vào giữa năm 2018.

Ngay từ đầu năm 2017, Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã có nghị quyết, UBND huyện có kế hoạch, giao việc cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, trong giai đoạn nước rút này, huyện chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, cộng đồng trách nhiệm và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Thành viên ban chỉ đạo và các ngành, đoàn thể hàng tuần  xuống 3 xã còn lại nắm bắt khó khăn để tháo gỡ. Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các đoàn thể nắm chắc tình hình, bám sát thực hiện từng nhiệm vụ, khó khăn phải báo cáo ngay về Ban chỉ đạo huyện.

Huyện cũng khuyến khích các đơn vị kêu gọi đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp và đóng góp của người dân, nhất là các tiêu chí có nguồn kinh phí lớn, như: Nhà cho hộ nghèo, cầu, trường học... Đối với các tiêu chí khó, cần có sự phối hợp với các ngành các cấp từ thành phố đến huyện và xã, ấp để cùng thực hiện. Các xã cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức về XDNTM; phối hợp mở các lớp dạy nghề và giới thiệu lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Đặc biệt, các đoàn thể phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội khảo sát các hộ nghèo, bố trí nguồn vốn vay phù hợp.

Ngay từ đầu năm, huyện đã chủ động xây dựng lộ trình, kế hoạch cho 3 xã thực hiện. Thạnh Lộc và Vĩnh Bình có nhiều ưu thế, các tiêu chí cơ bản hoàn thành, nên cuối tháng 7 hoàn tất hồ sơ công nhận gửi về huyện để xem xét, đầu tháng 8 trình hồ sơ thành phố xem xét công nhận (dự kiến trong trung tuần tháng 9). Còn lại Thạnh Mỹ (đạt 15/19 tiêu chí), huyện đang dồn mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ (dự kiến công nhận vào cuối năm), qua đó cho thấy quyết tâm cao của Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh đối với phong trào XDNTM.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban chỉ đạo XDNTM huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ quyết liệt từng tiêu chí chưa đạt cho từng xã. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia góp sức XNTM tiếp tục được quan tâm, tạo sự đồng thuận cao. Công cuộc XDNTM tại huyện Vĩnh Thạnh nói chung và 3 xã trên nói riêng đã và đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, để đạt được những kết quả như kỳ vọng, cần sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Ba xã đang dồn sức huy động, xã hội hóa nguồn lực, ưu tiên ngân sách cho mục tiêu xã NTM. Trong đó, chú trọng phát huy nội lực trong dân. Bởi nhân dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng chính từ chương trình. Xã tạo mọi điều kiện để người dân trên địa bàn phát triển sản xuất, có tích lũy để tái đầu tư và mở rộng sản xuất, tạo tiền đề đóng góp XDNTM.

Để biến mục tiêu thành hiện thực, các xã cần tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy tốt hơn nữa vai trò của các bên hoàn thành các tiêu chí. Huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để người người, nhà nhà đều có thể chung sức XDNTM như: lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn XDNTM với nguồn vốn từ các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn; phát huy nội lực thông qua việc vận động đóng góp từ người dân; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị TP. Cần Thơ hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư đối với hộ nghèo, cận nghèo; ưu tiên mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên cơ sở gắn với giải quyết việc làm. Ngoài ra, thành phố cần sớm xây dựng, ban hành cơ chế đặc thù để cá nhân và tổ chức có điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân một cách bền vững.

Nguyễn Văn Bớt

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận