Hội nghị lần thứ sáu BTV HLV Việt Nam khoá VI: Thảo luận, xây dựng kế hoạch hoạt động trong tình hình mới

Thứ tư, ngày 27 tháng 9 năm 2017 | 15:36

KTNT - Ngày 27/9, Ban Thường vụ Trung ương Hội khoá VI đã họp kỳ thứ sáu. Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động Hội và kinh tế VAC trong những tháng qua.

GS.TS Ngô Thế Dân, Chủ tịch TƯ Hội chủ trì Hội nghị.

Báo cáo nêu rõ, do kinh tế khó khăn nên nhiều tỉnh Hội, huyện Hội không được cấp kinh phí hoạt động, cắt giảm cán bộ nhưng cán bộ Hội các cấp vẫn sâu sát với cơ sở, gắn bó với hội viên, có trách nhiệm với phong trào phát triển kinh tế VAC nên có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho phong trào phát triển kinh tế VAC và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội. Nhờ vậy, dù thời tiết diễn biến phức tạp trên diện rộng, dịch bệnh liên tục xảy ra, thị trường nông sản biến động không thuận lợi nhưng kinh tế VAC vẫn có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, mở rộng về quy mô, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới nên giá trị mang lại ngày càng cao.

Tuy vậy, báo cáo và các ý kiến thống nhất: Hoạt động của các tổ chức Hội ở địa phương không đồng đều, lực lượng cán bộ vừa thiếu vừa yếu, hoạt đọng chưa năng động, chưa tiếp cận được các chương trình kinh tế của địa phương, hoạt động dịch vụ còn yếu; sự phối kết hợp với các ngành, đoàn thể còn hạn chế, kể cả việc triển khai nghị quyết liên tịch với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; công tác củng cố tổ chức Hội Chưa được quan tâm đúng mức.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ đã xem xét, kết luận và đưa ra nhiều định hướng trong củng cố tổ chức Hội, phát triển kinh tế VAC đạt hiệu quả cao; xây dựng tiêu chuẩn cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ và lãnh đạo Hội cho nhiệm kỳ sau.

TS. Trần Văn Khởi, quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, nhiều định hướng hoạt động cho thời gian tớ được đề xuất, như: Tăng cường thêm chuyên gia giỏi về các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp vào ban lãnh đạo Hội, qua đó nang cao chất lượng tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội. Đưa thêm chủ trang trại, doanh nghiệp vào Hội để làm nòng cốt cho phong trào và thực hiện chủ trương nâng cao liên kết 4 nhà, đặc biệt là liên kết giữa nhà vườn với doanh nghiệp, nhà khoa học. Đẩy mạnh việc thu, quản lý hội phí và mở rộng hoạt động dịch vụ để tạo nguồn thu phục vụ hoạt động Hội và phong trào. Phải nắm được chủ trương chính sách của địa phương và xu thế của thời đại để xây dựng phương án hoạt động phù hợp, phát triển kinh tế VAC theo hướng công nghệ cao, sản phẩm sạch. Đi sâu, đi sát để giúp hội viên phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, giá trị cao.

Ban Thường vụ thống nhất: Kỳ họp thứ 4 BCH Trung ương dự kiến sẽ họp vào tháng 3/2018 tại khu vực Tây Nguyên. Và bổ sung 2 chủ doanh nghiệp đầu vào và đầu ra cho nông sản vào BCH.

P.V

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận